Java’da public ve private class oluşturma ve kullanımı

Insan.java:


public class Insan
int yas;
int kilo;
String adi;
String meslek;
public void Beslen(String yemek_ismi, int kalori){
}
}

Hayvan.java:


public class Hayvan {
private String hayvan_adi;
private String hayvan_cinsi;
private int hayvan_yasi;
public void Avlanma(String kimi, int kacadet){
}
public void setHayvan_adi(String hayvan_adi) {
this.hayvan_adi = hayvan_adi;
}
public void setHayvan_cinsi(String hayvan_cinsi) {
this.hayvan_cinsi = hayvan_cinsi;
}
public void setHayvan_yasi(int hayvan_yasi) {
this.hayvan_yasi = hayvan_yasi;
}
public int getHayvan_yasi() {
return hayvan_yasi;
}
}

MainActivity.java:

Insan ahmet = new Insan();
ahmet.adi = "Ahmet";
ahmet.yas = 34;
ahmet.kilo = 80;
ahmet.meslek = "Öğretmen";
ahmet.Beslen("Adana Kebabı", 1000);
Hayvan aslan = new Hayvan();
aslan.setHayvan_adi = "Aslan";
aslan.setHayvan_cinsi = "Kara";
aslan.setHayvan_yasi = 50;
int hyvnyas=aslan.getHayvan_yasi();
Hayvan at=new Hayvan();
at.setHayvan_adi("At");
at.setHayvan_cinsi("Kara");
at.setHayvan_yasi(30);
at.Avlanma("Ot",10);

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir