Aylık Arşivler: Haziran 2016

Android’te Floating Action Button nasıl eklenir?

Android’te Floating Action Button nasıl eklenir? build.gradle dosyasına: compile ‘com.android.support:appcompat-v7:23.1.1’ compile ‘com.android.support:design:23.1.1′ yazarak ilgili kütüphanelerin kullanımını sağlıyoruz. Arayüzü tasarladığımız XML dosyasına gelerek: <android.support.design.widget.FloatingActionButton android:id=”@+id/fab” android:layout_width=”wrap_content” android:layout_height=”wrap_content” android:layout_gravity=”bottom|end” android:layout_margin=”@dimen/fab_margin” android:src=”@android:drawable/ic_dialog_email” /> kodlarını ekleyerek FAB’ı yerleştiriyoruz. Activity’in altında private FloatingActionButton fab; şeklinde gerekli tanımlamayı yaptıktan sonra; onCreate metodu içerisine; fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab); fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override>>>

İlk kurduğum WordPress eklentisi: Crayon Syntax Highlighter

Wordpress’i eklentisiz olarak kullanmak için çok çaba harcadım fakat kaynak kodları daha düzgün kullanıcıya sunmak için literatürde ” Syntax Highlighter” olarak bashi geçen eklentilerden Crayon Syntax Highlighter eklentisini kullanmaya başladım. Umarım faydalı olur.

Android’te EditText’lere Floating Labels ekleme işi nasıl yapılır?

Android’te EditText’lere Floating Labels ekleme işi nasıl yapılır? android:hint alanında tanımlı metin Floating Labels görevi görmektedir. <android.support.design.widget.TextInputLayout android:layout_width=”match_parent” android:layout_height=”wrap_content”> <EditText android:layout_width=”match_parent” android:layout_height=”wrap_content” android:inputType=”number” android:id=”@+id/et_tckimlik” android:hint=”TC Kimlik Numaranız” /> </android.support.design.widget.TextInputLayout>

Android’te AutoCompleteTextView nasıl kullanılır?

Örneğin bir kayıt formunda kayıt olacak kişinin şehrini seçmesini sağlamak için AutoCompleteTextView kullanabilirsiniz. Activity’e ekledikten sonra aşağıdaki kodları onCreate metodunun içine yazabilirsiniz. private AutoCompleteTextView et_il; et_il = (AutoCompleteTextView) findViewById(R.id.et_il); String[] iller = getResources().getStringArray(R.array.il); ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1,iller); et_il.setAdapter(adapter);

Android’te EditText’lerin boş geçilmemesini nasıl sağlayabilirim?

Android’te EditText’lerin boş geçilmemesini nasıl sağlayabilirim? EditText et_tckimlik= (EditText) findViewById(R.id.et_tckimlik); şeklinde tanımlama yapıldıktan sonra, butona basıldığında ilgili alandaki karakterlerin toplam uzunluğu hesaplanarak boş geçmemesi sağlanır. if(et_tckimlik.getText().toString().length()==0) et_tckimlik.setError(“TC Kimlik Numaranızı Giriniz!”);

Android’te E-Posta gönderme uygulaması nasıl yapılır?

Android’te E-Posta gönderme uygulaması nasıl yapılır? Tasarlanan arayüz: final EditText mail= (EditText) findViewById(R.id.mail); final EditText konu= (EditText) findViewById(R.id.konu); final EditText mesaj= (EditText) findViewById(R.id.mesaj); Button gonder= (Button) findViewById(R.id.gonder); gonder.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { mailGonder(mail.getText().toString(),konu.getText().toString(),mesaj.getText().toString()); } }); } private void mailGonder(String mail, String konu, String mesaj) { Intent mailIntent=new Intent(Intent.ACTION_SEND); mailIntent.setType(“message/rfc822”); mailIntent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL,new String[]{mail});>>>