Aylık Arşivler: Mayıs 2016

İngilizce bilimsel makale yazarken kullanılabilecek kelime önerileri…

İngilizce bilimsel makale yazarken işe yarayabilecek bazı ipuçları… * “as are” (gibi) “which” kelimesinin yerine kullanılabilir. Örneğin: “The non-character tokens, which are any tokens that do not contain letters, are deleted” yerine “The non-character tokens are deleted, as are any tokens that do not contain letters” kullanılabilir. * “giveaway” (pot kırma, ağzından kaçırma) “disadvantage” yerine>>>

A PSO-Based Document Classification Algorithm accelerated by the CUDA Platform

“A PSO-Based Document Classification Algorithm accelerated by the CUDA Platform” başlıklı çalışma Jan Platos, Vaclav Snasel, Tomas Jezowicz, Pavel Kromer ve Ajith Abraham tarafından hazırlanmış olup 14-17 Ekim 2012 tarihleri arasında Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenmiş olan “2012 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics” isimli konferansta sunulmuştur. Dokümanların belirlenmiş etiket ve kategorilere göre>>>

Mikro ve Makro Ortalama

Mikro ve Makro Ortalama sınıflandırma ve bilgi alma işlemleri sırasında kullanılan istatistiksel ortalama metodlarındandır. Makro Ortalama, sistemin veri setleri arasındaki performansının araştırıldığı durumlarda, Mikro Ortalama, sistemdeki veri seti değişkenlik gösterdiği durumlarda kullanılır. TP (true positive): Doğru sayısı FP (false positives): Yanlış sayısı FN (false negatives): Yanlışlıkla yapılamamışların sayısı Mikro Ortalama Metodu true positives, false positives>>>

Otomatik Doküman Sınıflandırma

“Otomatik Doküman Sınıflandırma” başlıklı çalışma Rumeysa Yılmaz, Rıfat Aşlıyan ve Korhan Günel tarafından 1-3 Şubat 2012 günü XIV. Akademik Bilişim Konferansı’nda bildiri olarak sunulmuştur. Doküman sınıflandırmanın amacı bir dokümanın özelliklerine bakarak önceden belirlenmiş belli sayıdaki kategorilerden hangisine dâhil olacağını belirlemektir. Döküman Sınıflandırmanın Genel Yapısı: Metin dokümanları oldukça fazla sözcük içerirler. Bazı sözcükler vardır ki bunların>>>

Particle Swarm Optimization Method for Constrained Optimization Problems

“Particle Swarm Optimization Method for Constrained Optimization Problems” başlıklı çalışma Parsopoulos, Konstantinos E. ve Michael N. Vrahatis tarafından yapılmış ve 2002 yılında Intelligent Technologies–Theory and Application: New Trends in Intelligent Technologies dergisinin 76.sayısının 214-220.sayfalarında basılmıştır. Çalışmada önemli bir metasezgisel çözücü olan PSO algoritmasının yaygın olarak kullanılan kısıtlı kıyas fonksiyonlarını çözmedeki başarısı araştırılarak Evolution Strategies(Evrim Stratejisi)>>>

A Particle Swarm Optimizer for Constrained Numerical Optimization

“A Particle Swarm Optimizer for Constrained Numerical Optimization” başlıklı çalışma Leticia C. Cagnina, Susana C. Esquivel, Carlos A. Coello Coello tarafından 2006 yılında “Parallel Problem Solving from Nature” kitabının bir alt bölümü olarak yayınlanmıştır. Çalışmada Parçacık Sürü Optimizasyonu algoritmasının kısıtlı sayısal optimizasyon için uyarlanması sağlanmıştır. Bir kısıtlı optimizasyon probleminde; -Amaç fonksiyonu -Problemin boyutu -Kısıtlar(Eşitlikler ve>>>

Hangi kablosuz projeksiyon/mobil projeksiyon cihazını almalıyım?

Hangi kablosuz projeksiyon cihazını almalıyım? Öncelikle kablosuz projeksiyon cihazı aldığımız için ek bir yazılım yükleme işiyle bizi uğraştırmaması ve olabildiğince küçük, taşınabilir ve hafif olması gerekmektedir. Ayrıca kablosuz iletişim kuracağından aktarım sırasında problem çıkarmaması, büyük boyutlu dosyalarda ve yüksek çözünürlüklü videolarda aktarım sorunu yaşamamalıyız. -Günümüz şartlarında olmazsa olmaz olarak FULL HD desteği olmasını önemsiyorum. Dolayısıyla>>>