“Arı Kolonisi Optimizasyon Algoritması Kullanarak En Kısa Yol Bulma” başlıklı makale EMO Bilimsel Dergi’de yayınlanmış olup Mustafa Servet KIRAN, Mesut GÜNDÜZ ve Mehmet Akif ŞAHMAN tarafından yazılmıştır.

Çalışmada Arı Kolonisi Optimizasyon (BCO) Algoritmasının en kısa yol bulma problemleri üzerindeki başarısı araştırılmıştır. Gezgin satıcı problemi için üretilen mevcut çözümler incelenmiş, elde edilen sonuçlar
ile BCO algoritmasının bu probleme uygulanması sonucu elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Kıyaslamalar neticesinde BCO’nun makul zamanlarda iyi sonuçlar verdiği ve düşük hata oranı ile çalıştığı görülmüştür.

“Arı Sistemi” kavramı Tomoya Sato ve Masafumi Hagiwara tarafından ortaya konulmuş gerçek arıların davranışlarından esinlenerek oluşturulan bir bir sezgisel algoritmadır.

BCO’nun sözde kodu aşağıdaki gibidir:
1. Başlatma:
B arıların sayısı,
I çevrim sayısı,
ST={st1,st2,...,stm}aşama sayısı,
x problemin herhangi bir çözümü, bu çözüm başlangıçtaki en iyi çözümdür.
2. i=1, i==I olana kadar aşağıdaki adımları takip et.
3. j=1, j==m olana kadar asağıdaki adımları takip et.
İleri Geçiş: Arıların kovandan uçmalarına izin ver ve stj aşamasındaki Sj kısmi çözümler setinden kısmi çözümlerini tercih et.
stj ‘deki kısmi çözümler kümesi Sj (j=1,2,…,m) tarafından gösterilir.
Geri Geçiş: Tüm arıları kovana geri gönder. Oluşturulan kısmî çözümlerin kalitesi hakkındaki bilgi değişimine izin ver. Terk etme, terk etmeme, isçi alma veya almamaya karar ver.
j = j + 1;
4. i’inci iterasyon sırasında elde edilen xi çözümü bilinen en iyi çözümden daha iyiyse en iyi bilinen çözümü güncelle ( x = xi )
5. i = i + 1

İlgili makaleyi indirmek için:
Ari-Kolonisi-Optimizasyon-Algoritmasi-Kullanarak-En-Kisa-Yol-Bulma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir